Elsystemet – Powerbox

Powerbox

Hjärtat i systemet är en Powerbox. Eftersom jag är intresserad av elektronik valde jag att bygga mitt elsystem från grunden med tillverkning av elektronikkort, mikroprocessorer, dess programmering osv. Den är monterad centralt nära batteriet och strömförbrukare.  Boxen går lätt att montera ur och flexibelt anpassas efter behov. Alla skyltar kan tex skrivas ut från en bläckstråleskrivare.

Panel

Displayer

 1. Batterispänning, V
 2. Ingående ström, A
 3. Utgående ström, A
 4. Kapacitet kvar i batteriet, Ah. En ”Batteritankmätare”

Displayerna används också för andra indikeringar.

Förbrukare

 1. ALLT AKTER (Två uttag i aktern)
 2. ALLT RUFFEN (Belysning och uttag för tex USB-laddning)
 3. VENTILATION (In, cirkulation och ut)
 4. INSTRUMENT
 5. LANTERNA (Topplanterna)
 6. INVERTER (12V till 230V)
 7. UTTAG (De två som sitter på boxens sida)

Strömbrytare

Strömbrytare och lysdioder för förbrukarna, 1 till 7.

Längst upp till höger

 1. Fuse – Programmering av de olika förbrukarnas säkringsvärden , 5 – 20 A
 2. LVC – Low Voltage  Cut off. Inställning av den spänning där batteriet ska kopplas bort för att inte laddas ur helt. Tex 11.60 V.
 3. Battery Ah – Ger en möjlighet att testa batteriet kondition. Ett 80 Ah batteri kan kanske bara klara max 65 Ah efter några år

Uppifrån

Strömkällor

 1. SOLAR  2 (Solpanel, regulatorn finns inbyggd i Powerbox)
 2. SOLAR 1 (Solpanel, kräver regulator)
 3. GENERATOR (Laddning från från min utombordsmotor)
 4. CHAGER  (Laddning från landström, Ctek)

Alla kan kopplas på eller av individuellt.

BATTERY ON – Huvudströmbrytare för batteri

Baksidan

Inifrån

Styrenhet

Baksidan av panelen med två mikroprocessorer och andra komponenter på ett kretskort.

Kraftenhet

Hit ansluts batteriet, fyra strömkällor, och sju förbrukare.

Styrenheten kopplar in förbrukarna med sk MOSFET transistorer samt mäter samtliga strömmar. Mätningen sker 10 gånger per sekund. Detta ger underlag för alla beräkningar och göt smältsäkringar onödiga.

På en större båt skulle styrenheten placeras på lämpligt ställe medan kraftenheten placeras där starkströmskablarna finns. Dessa två eneter kan då kopplas samman med en enkel signalkabel.

Egenförbrukning

Powerboxens egenförbrukning är mycket låg. Displayerna och lysdioderna slocknar en minut efter att någon strömbrytare eller ”Displays ON” rörts. I detta läge förbrukar enheten ca 15 mA. Om Powerboxen är inkopplad varar batteriet i månader även om det inte får någon laddning. (Ett batteris egenurladdning ligger typiskt runt 10 mA).

Shipshape

För enhetens hölje har jag valt teak. Det viktigaste av allt: Jag fick det precis som jag ville ha det.

Landström

Landströmen går till en enhet som sitter under hyllan. Den består av tre eluttag för 230 V, en CTEK- laddare samt en inverter.

den går att fälla upp under hyllan då den sitter på gångjärn för att spara plats.