Elsystemet version 2

Elbox

Installerad i båten

Uppifrån

 

Baksidan

 

Styrenhet (baksidan av panelen med två mikroprocessorer)

Kraftenhet

Sammansatt