Lynetten 2015 – Christiania

Vid sidan av min väg in mot centrum finns en jordvall med buskar. Nyfiken som jag är går jag över den för att se vad som finns  på andra sidan.


Som tomtmark måste området Fristaden Christiania vara värt miljarder. Kommer det att se ut här i framtiden? Som de nybyggda  husen nära Lynetten?

När jag kommit hem läser jag detta. Kan det vara så att de som har bott i de tomma husen helt enkelt fått en annan hemvist – Ett fängelse?

Det finns mycket mera att hämta om fristadens idealism, filosofi, historia och en utveckling som delvis, men bara delvis, kom på skam.
Christianias egen hemsida.   Filmer.

Christianias målsætning

er at opbygge et selvstyrende samfund, hvor hvert enkelt individ frit kan udfolde sig under ansvar over for fællesskabet.

Dette samfund skal økonomisk hvile i sig selv, og den fælles stræben må til stadighed gå ud på at vise, at den psykiske og fysiske forurening kan afværges.

Således formuleret af Sven, Kim, Ole, Kim og Jacob med ret til forbedringer. 13/11-1971