Insegling till Lindeshamn 2006

Lindeshamn är en liten hamn i Landskrona. Det är min ena hemmahamn 800 meter hemifrån. En muddrad ränna mellan två pirarmar ut mot Öresund. Vattendjupet är ca en meter. Då är det bra med fällköl. Här en film från hur jag i lugn takt seglar in i hamnen med ena handen på rodret och filmkameran i den andra.