Fixering av kölen

För den som sällan behöver fälla upp kölen är problemet med fixering av kölen nerfälld kanske inte så stort. Detsamma gäller för den som oftast seglar i lugnt väder. Personligen vill jag utnyttja alla möjligheter som finns att utforska grunda och ibland okända vatten. Detta har varit ett väldigt stort plus för mina upplevelser med Albin 57. Det är ju lite av vitsen med att ha en Albin 57.

De ursprungliga lösningarna för fixeringen av kölen har vållat mig stora problem. Brytpinnarna kunde gå av i stora vågor eller så krökte de sig utan att gå av. De var svåra att byta. Lösningen med clamcleat var heller inte bra eftersom költampen kunde glida och kölen börja svaja, speciellt om tampen var blöt.

Princip

Efter många försök kom jag fram till en lösning som jag är supernöjd med. Den fungerar så här.

En mycket kraftig költamp är fäst vid kölen och kommer ut från költrumman akterut. När kölen ska vara nere sätts tampen fast i ett skotlås som sitter På en vipparm. Genom att trycka ner vipparmen spänns tampen och kölen fixeras. Vipparmen låses i sin tur låses fast av en plastmutter. Om man går på grund vrids vipparmen upp, muttern krängs av och költampen glider ur skotlåset. Plastmuttern fungerar alltså som en ”säkring” som man lätt byter ut mot en ny. Tampen dras förstås loss, ur skotlåset, då kölen ska fällas upp.

För att detta ska fungera bra krävs förstås att allt ät rätt dimensionerat. Det är stora krafter vi talar om. En stöt på kölens nedre del på tex 200 kg (2000 Newton) leder till ett ryck i költampen på 600 kg. Tre gånger så stor kraft då två tredjedelar ligger över kölbulten och en tredjedel under. En utväxling likt en hävstång med andra ord. Vipparmen är också lik en hävstång men den reducerar rycket i költampen till vad plastmuttern (av polyamid) kan klara – eller inte klara. Lagom så att säkerhetsmekanismen för kölen ska lösa ut när den ska.

Tillverkning – költrumman

Vi ska börja med det svåraste nämligen att fästa en ny költamp i kölens övre kant. Den bör vara mycket stark och tåla nötning. 12 mm Dynema Amiral är vad jag använt. Kölenen måste vara nedfälld när du gör detta, dvs ligga i vattnet.

Först tar du av bordet och sedan den teakinklädnad som finns därunder. Toppen av trumman är täckt med en träbit. Runt denna finns tätningsmassa som gör att det kan vara svårt att få upp ”topplocket”. Om man försiktigt skär med en kniv runtom brukar det gå om Man sedan bänder uppåt med den stora skruven som är till för bordet.

Då ”topplocket”är borta kan du kan se kölen och költaljan. Är båten av senare datum sitter det en öglebult högst upp på kölen som både költalja och költamp är fäst vid. Är båten av äldre datum med brytinnar blir modifieringen lite knepigare.

Är så fallet måste du på något sätt avlägsna tappen. Kanske vrida av den. En kraftig öglebult i kölens topp ska då monteras i stället. Borra ett passande hål, slå ner bulten och limma med Steelepoxi. Har du möjlighet att gänga är det naturligtvis ännu bättre. Lämna költaljans infästning som den är. Däremot måste du troligen flytta upp hålet där költampen går genom trumman en smula. Költampen ska gå igenom någorlunda vågrätt och inte skavas.

kolfix-tillverkning-9d

Bilden till vänster visar det färdiga resultatet. En anpassad riggbult med saxpinne håller två schackel på plats. Gängorna är bortborrade. Allt är av dimensionen 8 mm. Lyrschackeln som går förut håller költaljan. Schacken som går akter ut håller költampen. Där finns det ingen plats för splits och kaus så jag har helt enkelt gjort en knut på Dyneman. Knuten är sydd igenom kors och tvärs för att inte gå upp.

Det är synnerligen trångt i trumman så enda chansen att komma åt att få dit riggbulten är att borra upp ett ”sevicehål” från sidan av költrumman. Innerskrovet ska sedan plastas igen, t.ex. med epoxi.

Det kan vara bra att föra ner en lagom tjock bräda mellan ytter och innerskrov i trummans framkant med ett hål för költampen. Nu är det bara att skruva ihop költrumman.

Tillverkning – fixering

Fixeringen består i princip av följande delar. Jag har valt aluminium som är lätt att bearbeta.

En vipparm gjord av U-profil 30x30x2.

Ett skotlås, Selden Skotlås CamCleat38, med diverse fästdetaljer. Till fästblecket har jag valt 2 mm rostfritt.

Säkeringsdelen som består av en M6 vantskruv (avsågad), en bult och, det viktigaste, en mutter M6 i polyamid.

Dessa delar bildar alltså anordningen som visas i bilden överst på denna sida. Allt placeras i en ram som görs av 30x30x5.

Ramen gjörs av en vinkelprofil 30x30x5 som borras enligt bilden. De två hålen till vänster med 8 mm och det till höger med 6 mm.

Högst upp i ramen sätts ett stycke gjort av ek eller teak och detta limmas en del av en kaus. Detta limmas ihop med Steelepoxi. Det är alltså över denna kaus som költampen ska löpa. (Jag har lagt ett stycke gummi (cykelslang) för att det absolut inte ska stänka in något vatten från költrumman.)

Vipparmen tillverkas av en U-profil med måtten 30x30x2 med mått och hål enligt bilden ovan. På vipparmen skruvas skotlåset fast. Gummifoten längst till höger är till för att det det ska vara bekvämt att fälla ner vipparmen.

Delarna filas till för att passa både när ”säkringen” är urkopplad och inkopplad. Observera att vinkelprofil ger ”säkringen” ett stöd i viloläge som gör att den lätt kan fällas upp.

Återstår nu bara att montera. Detta görs med kraftiga plåtskruvar. Dessa fäster extra bra i brädbiten som bör sättas mellan yttre och inre skrov som föreslagits tidigare. Att göra märken på költampen med en tuschpenna för attt indikera när kölen är uppe eller nere kan vara bekvämt .

För att enkelt dra åt och skruva ur muttern har jag tillverkat en hylsnyckel special, en hylsa limmad till ett korsvred. Det sitter på ett snöre på den så den alltid är till hands. Den kan dock för det mesta sitta Kvar på plastmuttern.

Nu är det utan risk i grund och botten bara segla och gå på. 🙂

Inköpsställen

  • Skotlås och Dynema Amiral mm kan köpas hos Hjertmans.
  • Aluminiumdelar, korsfred och polyamidmuttar etc kan köpas av Maskindelen. Samma muttrar används också till säkringen av rodret. Köp många!
  • Bultar, skruvar etc finns bl.a. hos Biltema.