På och avmastning

Mastkran

Enklaste sättet att klara mastning är naturligtvis om man har tillgång till en mastkran. Det är inte så mycket att säga om det.

Jag brukar inte ha vindexen monterad vid resning av masten eftersom den då lätt skadas. Vindexen  sätter jag  på först när masten är på plats. Jag klättrar upp i maskkranen och drar toppen av masten mot mig med storfallet för att komma i rätt position.

Påmastning för hand

Två män eller kvinnor kan resa masten för hand. Masten läggs då med dess nedre ända ungefär där den ska träs över mastfoten. Mastens övre ända placeras på en bock som kan stå på land nära båten. Alla stag sätts på förutom förstaget. Vantskruvarna ska bara vara någon centimeter påskruvade. Fockfallet förlängs med en lina på ca två meter som fästs där fockseglet brukar fästas i fören. En person får till uppgift att se till att maströret kommer rätt på mastfotens tapp. Här gäller det att hålla emot eftersom masten trycker på akterifrån.

En (stark) person reser masten akterifrån. Resningen säkras genom fockfallet tightas successivt allteftersom masten kommer upp. Detta för att masten inte ska ramlar tillbaka igen. Den person som ser till att masten hamnar på mastfoten kan samtidigt dra i fockfallet som bör dras runt en skotvinsch.

När masten väl är rest står den säkert bara med hjälp av sidostagen och fockfallet. Nu kan förstaget sättas på plats och alla vant spännas.

(Som framgår av bilden ovan har jag satt på en slangklamma runt maströret längst ner eftersom det annars lätt kan skadas.)

Avmastning är naturligtvis lättare. Ner kommer ju masten alltid! Men under ordnade former kan man i princip göra som vid påmastning fast omvänt.

Tripodmetoden

Ibland är man ensam. Jag vill ändå kunna sjösätta båten från trailern, gå i kanaler eller inte bli stoppad av en för låg bro. Är man inte stark får man försöka vara listig. Jag har utvecklat något som jag kallar tripodmetoden. (Ett kamerastativ brukar kallas tripod.)

Förutom bommen behövs två träreglar 45×45 mm som är så långa att de precis kan stuvas under en av hyllorna, 235 cm.

Först binder jag ihop regeländarna med bomnocken.

Bommens andra ända fäster jag i förknapen och de nedre ändarna av reglarna i de aktre delarna av grabbräckena.

Jag låser fotändan av masten med linor som jag drar genom grabbräckena till skotvinscharna på vardera sidan. Som lina är det praktiskt att använda fockskotet. Jag skapar ett fäste på masten ungefär lika högt upp på den som tripoden är hög. Där fäster jag skotråttan. Storskotet har ju en stor utväxling så nu blir det enkelt att dra upp masten med en enda hand. Med den andra puttar jag på lite.

Jag har akterpullpit så masten får vila på den i utgångsläget liksom vid transport. Har man inte en sådan får man ha någon slags bock i aktern.

Fälla masten själv är enklare. Några speciella anordningar behövs inte förutom att ersätta förstaget med fockfallet som måste förlängas. Mastfoten förankras med en tamp som ansätts lite löst. På min båt går kölens hisstamp genom ett hål så då kan den tampen hålla foten på plats. Vid andra utformningar kan man använda mastens bygel att fästa i. Med denna metod kan man själv ta emot masten samtidigt som man släpper efter på fockfallet som bör ligga runt en vinsch.

Det finns fiffiga båtägare som har kommit på andra metoder som nog är enklare.

Andra metoder

Från Bengt Sjöholm kommer ett förslag till hur man kan masta på och av ensam. (Han har för övrigt gjort om en standardtrailer så den blivit minst lika bra som originaltrailern.) Se följande bilder på hur han reser masten själv.

Med en extra hävstång med vinsch kan han enkelt få upp masten. En förutsättning för att det ska fungera är att han också gjort ett gångjärn vid mastens fot.

Om man googlar eller söker på Youtube med begrepp som ”Mast stepper”, ”Mast raising” eller ”Gin pole sailboat” får man fram många olika lösningar på hur man kan resa masten själv på små trailbar segelbåtar. Gemensamt för alla dessa metoder är dock att båtarna från början är försedda med ett mastgångjärn.

Mastgångjärn

Med tanke på att Albin 57 är tänkt att användas så flexibelt är det rätt dåligt att den inte har ett mastgångjärn från början. Bo Forslin har emellertid löst problemet med följande eleganta konstruktion.

Han rekommenderar att man man lägger några varv med ”eltejp” innanför slangklamrarna för att skydda masten mot skavskador. Hela ritningen i full storlek kan du läsa här:

Hela ritningen som pdf.